ISM voor Voetballers

Vakbekwaamheid

Op vraag van de speler kan ISM zorgen voor een pakket aan diensten, advies en opvolging in het voordeel van de speler. Wij maken u een aangepast voorstel naar uw wensen en verwachtingen.

Op het voetbalveld, daar ligt de activiteit van een voetballer. Hij dient zich toe te spitsen op zijn sportieve ontwikkeling. Dat is zijn hoofdopdracht. Alle andere zaken kunnen overgelaten aan een betrouwbare zaakwaarnemer. Daarenboven komt de relatief jonge sporter, die meestal geen of onvoldoende kennis heeft, terecht in de complexe voetbalwereld met een kluwen van reglementen en wetten, dewelke verschillen van land tot land. Zijn gesprekspartners zijn meestal ervaren clubmanagers voor dewelke, uiteraard, het clubbelang primeert. Daarom is het aangewezen zich te laten bijstaan en begeleiden door betrouwbare professionals zoals ISM.

Ik denk dat managers vaak in de slag zitten met de clubs en niet altijd het beste voor hebben met hun spelers. Dus ik ben veel voorzichtiger geworden, maar van mijn huidige managers Walter Mortelmans en Thomas Troch ben ik wel heel tevreden.
Laurent Depoitre (KAA Gent)

Netwerk

ISM biedt aan al zijn partners, een nationaal en internationaal netwerk in het voetballandschap, evenals een slagvaardig team van sportieve raadgevers, juristen en fiscalisten, uit binnen – en buitenland, voor wie de professionele sporter meer is dan een transferproduct. ISM heeft een uitstekende reputatie gesteund op professionele kennis, ervaring, en betrouwbaarheid, opgebouwd onder leiding van Walter Mortelmans, Master in Sportmanagement.

 

Sportieve carrièreplanning

Het begin van alles is een doelbewuste carrièreplanning. De voorbeelden van beloftevolle voetballers die door een te vroege keuze voor het grote geld een mooie carrière misliepen zijn legio. ISM doet beroep op een reeks onafhankelijke sportieve raadgevers om de begeleiding te optimaliseren en mede te waken over de stapsgewijze uitbouw van de voetbalcarrière, dit altijd in samenspraak met de sporter en zijn familie. Wij hechten bijzonder veel belang aan een persoonlijk nauw contact met de voetballer en zijn familiale omgeving. Zowel een jong talent als een ervaren rot kunnen op onze permanente aandacht rekenen.

Ik ben heel tevreden van Walter en Thomas, het zijn meer dan alleen managers voor mij! Ze hebben mij de afgelopen jaren ontzettend hard geholpen, niet alleen in de mooie maar vooral ook in de moeilijke momenten (vertrek Antwerp FC & knieblessure). Ik kan bij ISM terecht voor eender wat. Met Walter voor het zakelijke & financiële en Thomas voor het sportieve en de opvolging beschikken ze over de perfecte tandem in mijn ogen.
Tuur Dierckx (Westerlo)

Arbeidsbemiddeling

Hiervoor beschikt ISM over alle nationale en internationale licenties en vergunningen. Daarenboven heeft ISM een sterk nationaal en internationaal netwerk uitgebouwd, waardoor de kansen voor carrièreontwikkeling geoptimaliseerd worden. Ook de grondige kennis van de financiële en sportieve situatie van de clubs is onontbeerlijk om de juiste keuze te maken. Een goed contract is belangrijk! Toch leert de praktijk dat bij contractonderhandelingen dikwijls zaken over het hoofd worden gezien waarvan de voetballer later de dupe is, zoals bv juiste pensioenregeling, sociaal – arbeidsrechterlijke verplichtingen, verzekeringsaspecten, belastingen, bijzondere clausules, enz. Het is noodzakelijk dat met alle eventualiteiten vooraf rekening wordt gehouden. “Beter voorkomen dan genezen”. Voor al deze zaken beschikt ISM over het juiste team en kan beroep worden gedaan op externe experts.

Juridische en Fiscale bijstand

Tengevolge van de complexiteit van de diverse wetgevingen is juridisch en fiscaal advies onontbeerlijk. ISM beschikt over een netwerk van experts ter zake naar wie doorverwezen wordt door persoonlijke bijstand.

Medische Begeleiding

Onnodig te zeggen dat een optimale gezondheid onontbeerlijk is voor een topsporter, evenals het stellen van de juiste diagnose en behandeling. Daarom is een tweede advies dikwijls wenselijk. ISM beschikt over korte en directe lijnen naar internationaal gerenommeerde topspecialisten.

Op zoek naar een professioneel advies voor je voetbalcarrière?

Neem contact met ons op voor een meeting of stuur ons je CV